Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss

Kontaktman:

Alexander Grama
Hedensbergsvägen 125
75260 Uppsala

e-post: alexander@agbygg.se

telnr: 0704 - 717 606

Innehar F-skattsedel samt entrepenadförsäkring.


Partners

Rörfirman
Hedenskog & Pettersson AB

070 - 57 96 573


Petterslund 130 Stavby

747 94 Alunda


Kent Hortlund HB

070 - 65 64 123

kent.hortlund@comhem.se


Liggargatan 9

754 20 Uppsala

Vi gör våra inköp hos